Genbevaring

Jordbrugets plantegenetiske ressourcer er grundlaget for alt menneskeliv på Jorden. Vi er afhængige af at have egnede planter til fødevarer, herunder foderplanter til de dyr, vi spiser. Jordbrugets plantegenetiske ressourcer er en vigtig del af den biologiske mangfoldighed, altså biodiversiteten.

Det er således ud fra jordbrugets plantegenetiske ressourcer, at fremtidens afgrøder skal udvikles.
Det er med udgangspunkt i disse ressourcer, vi skal tilpasse fremtidens landbrug til udfordringer som miljøkrav, klimaforandringer osv.
Samtidig rummer mange plantegenetiske ressourcer en spændende kulturhistorie – gamle plantesorter er bogstavelig talt et stykke levende kulturarv.

I forskellige sammenhænge har Danmark forpligtet sig til at arbejde for genbevaring. Bl.a. derfor har man i Pometet i Tåstrup etableret en samling af frugttræer, der passes og plejes, så materialet også fremover er tilgængeligt. Den nationale strategi er imidlertid at oprette sikkerhedskopier andre steder i Danmark, så et sygdomsangreb et sted, ikke risikere at udslette genmaterialet. Marie Belows Blommesamling i Rødding fungerer som sikkerhedskopi for Pometet i Tåstrup.

Fra genbank til bord
Klik på billedet og se handleplanen i sin fulde længde

Fremadrettet skal en arbejdsgruppe under Miljø og Fødevareministeriet se på, hvordan formidlingsindsatsen omkring genbevaring kan koordineres bedre. Derudover skal de offentlige museers og udstillingssteders fremtidige rolle skal afklares. Som et led i dette skal arbejdsgruppen se på, hvordan kommunerne kan involveres i arbejdet med de plantegenetiske ressourcer. I den forbindelse kan der tages udgangspunkt i erfaringerne fra Randers og Rødding.

 

Plantedirektoratet informerer genetiske ressourcer og plantegenetiske ressourcer.

Miljø- og fødevaremin
Klik på billedet og se beskrivelsen

 

NaturErhvervstyrelsen  orienterer om tilskudsmuligheder.

Tilskud
Klik på billedet og læs om tilskudsmuligheder

 

 

 

 

Just another WordPress site