Blommesorter

På denne side finder du link de steder i Danmark, hvor du kan hente de mest omfattende og detaljerede beskrivelser af blommesorter.

Pometet ved Københavns Universitet
KU Pomet-sort-2-1
Link til beskrivelserne. Klik på billedet.

Pometet ved Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab har en lang liste med sorter sat op i alfabetisk orden.
Den enkelte sort er forsynet med et billede samt en detaljeret beskrivelse:

 • Hvor stammer sorten fra.
 • Hvordan ser træet ud.
 • Hvordan ser frugten ud.
 • Modningsperiode.

 

Professor i frugtavl Anton Pedersen – Om blommer
Anton Pedersen1
Link til beskrivelsen af blommesorter. Klik på billedet.

Professor i frugtavl Anton Pedersen har i sin forskning samlet et stort materiale om blommesorter.

Materialet er samlet  i Danmarks Frugtsorter. II. del. Blomme Ved Anton Pedersen, Professor ved Den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole.

Udgivet af  Fællesudvalget for Frugtavsløkønomi på Alm. Dansk Gartnerforenings Bogforlag. København 1955.  

Hver blommesort er beskrevet ud fra samme model og er suppleret med illustrationer:

 • Navn.
 • Synonymer.
 • Træet (grundstammer, beskrivelse af træet, dyrkningsforhold, forhold overfor sygdomme og skadedyr).
 • Frugten (størrelse, formen, farven, griffelpunkt, stilken, kødet, stenen, modningstid, anvendelse, handelsværdi).
 • Dyrkningsværdi.

 

Gode blommesorter til haven.
Gode blommesorter til haven-2
Link til artiklen. Klik på billedet.

Gode blommesorter til haven.

Artikel i Havenyt.dk af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent.

 

Når man har besluttet at plante et eller flere blommetræer i sin have, er det vigtigt, at man vælger nogle gode blommesorter.

Artiklen indeholder afsnittene:

 • Vigtigt at få valgt en god blommesort.
 • Oversigt: Gode blommesorter, tidlighed, farve, størrelse, smag.
 • Tag hensyn til lokalt klima ved sortsvalg: Vækst, sundhed,  oprindelse, bestøvning.
 • Mine favoritter.
 • Hvor får man fat i sorterne?
Tematisk præsentation om blommer
v/ hortonom Maren Korsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.
Maren Korsgaard 1-1
Et klik på billedet fører dig til den tematiske præsentation

Temaet  Om gode blommer  finder du i præsentationens side 16-24.

Temaet  Blommer, der kræver bestøvning  finder du i præsentationens side 25-30.

 


Frugttræsplanteskolen De Gamle Sorter

Gamler sorter 1-1
Link til oversigten. Klik på billedet.

Frugttræsplanteskolen De Gamle Sorter er med i mange udviklingsprojekter med henblik på at finde de gamle frugtsorter, genskabe og udvikle dem og få dem ind på Danmarks-kortet igen. Sideløbende hermed er der udviklet en base med en beskrivelse / omtale af hver enkelt sort.

Afdelingen for blommer indeholder beskrivelser / omtale af 95 sorter.

 

Blommesæson på op til 10 uger
HAVEN-Blommesæson-2-1
Link til artiklen. Klik på billedet.

Blommesæson på op til 10 uger.

Artikel i Havenyt.dk af redaktør Karna Maj.

Når man skal vælge blommesorter, er der mange hensyn at tage: det skal være velsmagende sorter, de skal kunne bestøve hinanden, og de skal afløse hinanden, så man får en lang blommesæson. Blommesæsonen kan med de rigtige valg af sorter blive helt op til 10 uger.

I artiklen findes en oversigt over 25 blommesorters blomstrings- og plukketidspunkt.

 

Landbrugsinfo – Landbrug og fødevarer – Sortsliste
Landbrugsinfo1
Link til beskrivelsen. Klik på billedet.

Landbrugsinfo – Landbrug og fødevarer har i en sortsliste på deres hjemmeside beskrevet 19 kendte og mindre kendte blommesorter.

Hver af de 19 sorter er beskrevet ud fra følgende områder: Herkomst, afstamning, vækst, blomstring, høsttidspunkt, udbytte, frugt, smag, vurdering.

blommecollage

 

 

Just another WordPress site